Pravidlá požičovne

Skôr, ako si od nás požičiate hračku pre vaše dieťa, venujte, prosím, pozornosť pravidlám našej požičovne. Chceme, aby ste vy a vaše dieťa mali radosť z hračky, ktorú si požičiate, a preto sme si pripravili zopár pravidiel:

  1. Hračku si môže vypožičať dospelá osoba, ktorá zaplatí poplatok v požadovanej výške (ďalej len „kaucia“) a bude dodržiavať pravidlá požičovne.

  2. Každý požičiavajúci zaplatí stanovenú kauciu, ktorá je určená pri každej hračke individuálne.

  3. Záujemca o požičanie hračky dostane pri požičaní kartičku, na ktorej ma napísané, kedy si požičal hračku a kedy ju ma vrátiť späť.

  4. Po uplynutí doby vypožičania a splnenia podmienok bude kaucia vrátená v plnej výške.

  5. Za požičanie hračky sa platí dobrovoľný príspevok.

  6. Svojím podpisom sa zaväzujete vrátiť hračku čistú a nepoškodenú.

  7. V prípade poškodenia hračky sa zaväzujete ju opraviť, resp. vrátiť do používateľného stavu (rozumej ďalšie deti sa s ňou môžu hrať), kúpiť novú hračku rovnakého (veľmi podobného) typu, alebo sa na daný účel využije zaplatená kaucia.

  8. V prípade, že hračku nevrátite v dohodnutom čase (doba sa stanoví na začiatku pri požičaní), ani po prvom kontaktovaní a vyzvaní, kaucia prepadne v prospech požičovne a bude použitá na kúpu novej hračky. V tomto prípade zaniká nárok na vrátenie kaucie.

  9. Ráčik sa zaväzuje každú vrátenú hračku po odovzdaní hygienicky očistiť nezávadným prostriedkom.